Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Khoa Ngoại Ngữ - Đại Học Thái Nguyên

Mã trường: DTF

Tuyển sinh năm 2022

Ngôn ngữ Trung Quốc

72220204
Ngôn ngữ Trung Quốc ,Song ngữ Trung - Anh ,Song ngữ Trung - Hàn
Đại Học
Chính quy
9,800,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D01, D01, A01, A01, D04, D04, D66, D66
D66:19.0 A01:19.0 D01:19.0 D04:19.0
D66:20.5 A01:20.5 D01:20.5 D04:20.5
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
300
100.000 VNĐ/ tháng
Việt Nam
khoangoaingu@tnu.edu.vn
Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: