www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Khoa Ngoại Ngữ - Đại Học Thái Nguyên

Mã trường: DTF

Tuyển sinh năm 2022

Sư phạm Tiếng Anh

72140231
Đại Học
Chính quy
9,800,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D01, D01, A01, A01, D15, D15, D66, D66
D15:22.0 D66:22.0 A01:22.0 D01:22.0
D15:22.0 D66:22.0 A01:22.0 D01:22.0
Theo quy định của BGD & ĐT
Theo quy định của BGD & ĐT
4 năm
45
100.000 VNĐ/ tháng
Việt Nam
truongngoaingu@tnu.edu.vn
Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: