Logo

Trường Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc)

Mã trường: LNH

Tuyển sinh năm 2021

Du lịch sinh thái

7850104
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
C00, B00, D01, C15
Xét ĐTN THPT B00:14.0 C00:14.0 C15:14.0 D01:14.0 Xét Học Bạ
70
8,160,000 VNĐ/năm
daotaovnuf@gmail.com

Thị trấn Xuân Mai, phường, Xuân Mai, quận Chương Mỹ, Hà Nội