Logo

Trường Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc)

Mã trường: LNH

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, C00, D01, C15
Xét Học Bạ Xét ĐTN THPT A00:14.0 C00:14.0 C15:14.0 D01:14.0
100
8,160,000 VNĐ/năm
daotaovnuf@gmail.com

Thị trấn Xuân Mai, phường, Xuân Mai, quận Chương Mỹ, Hà Nội