Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc)

Mã trường: LNH

Tuyển sinh năm 2022

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
8,160,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, C00, C00, D01, D01, C15, C15
A00:18.0 C00:18.0 C15:18.0 D01:18.0
D01:14.0 C15:14.0 C00:14.0 A00:14.0
cập nhật sau
cập nhật sau
4 năm
100
Việt Nam
daotaovnuf@gmail.com
Thị trấn Xuân Mai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: