Logo

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Mã trường: DNV

Tuyển sinh năm 2021

CN Văn hóa du lịch

7229040-01
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ , Tuyển thẳng
C20, C00, D01, D15

Xét ĐTN THPT: 94 %

C00:20.0 C20:21.0 D01:18.0 D15:18.0

Xét Học Bạ: 5 %

Tuyển thẳng: 1 %

160
8,466,000 VNĐ/năm
tuysinh.dnv@gmail.com

Ngõ 36 Xuân La, phường, Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội