Logo

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng

Mã trường: CDD4202

Tuyển sinh năm 2021

Phiên dịch tiếng anh du lịch

6220203
Cao Đẳng
Chính quy
2 - 2,5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT

Xét Học Bạ: 60 %

Xét ĐTN THPT: 40 %

0
7,800,000 VNĐ/năm
capnhatsau@gmail.com

Số 39 Trần Phú, phường, 4, quận Đà Lạt, Lâm Đồng