Logo

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng

Mã trường: CDD4202

Tuyển sinh năm 2021

Điều hành Tour du lịch

6340301
Cao Đẳng
Chính quy
2 - 2,5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT

Xét Học Bạ: 60%

Xét ĐTN THPT: 40%

0
9,400,000 VNĐ/năm
capnhatsau@gmail.com

Số 39 Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng