Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại Học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Mã trường: DTC

Tuyển sinh năm 2022

Thiết kế đồ họa

7210403
Đại Học
Chính quy
9,800,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A10, A10, C01, C01
D01: N/A C01: N/A A10: N/A A00: N/A
D01:13.5 C01:13.5 A10:13.5 A00:13.5
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
40
Việt Nam
contact@ictu.edu.vn
Đường Z115, Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: