Logo

Trường Đại học Hà Nội

Mã trường: NHF

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
D01
Xét ĐTN THPT D01:0.0
100
20,862,000 VNĐ/năm
tuyensinh@hanu.edu.vn

Km 9, đường Nguyễn Trãi, phường, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội