Logo

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: CN

Tuyển sinh năm 2021

Du lịch

7810101
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
C00, D01, D14

Xét ĐTN THPT

C00:22.25 D01:22.25 D14:22.25
140
17,500,000 VNĐ/năm
tuyensinh@haui.edu.vn

Số 298, Đường Cầu Diễn, Xã Tây Tựu, Huyện Từ Liêm, Hà Nội