Logo

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: CN

Tuyển sinh năm 2021

Kinh tế đầu tư

7310104
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:18.95 A01:18.95 D01:18.95
60
17,500,000 VNĐ/năm
tuyensinh@haui.edu.vn

Số 298, Đường Cầu Diễn, phường, Tây Tựu, quận Từ Liêm, Hà Nội