Logo

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: CN

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thực phẩm

7540101
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D07
Xét ĐTN THPT A00:19.05 A01:19.05 D07:19.05
70
17,500,000 VNĐ/năm
tuyensinh@haui.edu.vn

Số 298, Đường Cầu Diễn, phường, Tây Tựu, quận Từ Liêm, Hà Nội