Logo

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: CN

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D07
Xét ĐTN THPT A00:16.0 A01:16.0 D07:16.0
50
17,500,000 VNĐ/năm
tuyensinh@haui.edu.vn

Số 298, Đường Cầu Diễn, phường, Tây Tựu, quận Từ Liêm, Hà Nội