Logo

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: CN

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01
Xét ĐTN THPT A00:19.15 A01:19.15
140
17,500,000 VNĐ/năm
tuyensinh@haui.edu.vn

Số 298, Đường Cầu Diễn, phường, Tây Tựu, quận Từ Liêm, Hà Nội