Logo

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: CN

Tuyển sinh năm 2021

Thiết kế thời trang

7210404
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D14

Xét ĐTN THPT

A00:20.35 A01:20.35 D01:20.35 D14:20.35
40
17,500,000 VNĐ/năm
tuyensinh@haui.edu.vn

Số 298, Đường Cầu Diễn, Xã Tây Tựu, Huyện Từ Liêm, Hà Nội