Logo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã trường: HVN

Tuyển sinh năm 2021

Quản lý và phát triển du lịch

7340418
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C20, B00, D01, A09
Xét Học Bạ Xét ĐTN THPT A09:18.0 B00:18.0 C20:18.0 D01:18.0
80
12,240,000 VNĐ/năm

Phố Ngô Xuân Quảng, phường, Trâu Quỳ, quận Gia Lâm, Hà Nội