Logo

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Mã trường: KMA

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D09
Xét ĐTN THPT A00:22.9 A01:22.9 D09:22.9
200
9,600,000 VNĐ/năm
ontact@actvn.edu.vn

Số 141 đường Chiến Thắng, phường, Tân Triều, quận Thanh Trì, Hà Nội