Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Quảng Nam

Mã trường: DQU

Tuyển sinh năm 2022

Văn học

7229030
Đại Học
Chính quy
9,200,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C19, C19, C20, C20, D14, D14
D14:15.0 C20:15.0 C19:15.0
D14:13.0 C20:13.0 C19:13.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
100
Việt Nam
hopthu@qnamuni.edu.vn
102 - Đại lộ Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: