Logo

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Mã trường: VLU

Tuyển sinh năm 2021

Sư phạm công nghệ

7140246
Đại Học
Chính quy
4 Năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A01, D01, C04, C14
Xét ĐTN THPT A01:23.0 C04:23.0 C14:23.0 D01:23.0
20
0 VNĐ/năm
Miễn học phí 100%
spktvl@vlute.edu.vn

73 Nguyễn Huệ, phường, 2, quận Vĩnh Long, Vĩnh Long