Logo

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Mã trường: VLU

Tuyển sinh năm 2021

Chính trị học

7310201
Đại Học
Chính quy
4 Năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A01, C00, D01, C19
Xét ĐTN THPT A01:23.5 C00:23.5 C19:23.5 D01:23.5
30
0 VNĐ/năm
Miễn học phí 100%
spktvl@vlute.edu.vn

73 Nguyễn Huệ, phường, 2, quận Vĩnh Long, Vĩnh Long