Logo

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Mã trường: VLU

Tuyển sinh năm 2021

Công tác xã hội

7760101
Đại Học
Chính quy
4 Năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
C00, A01, D01, C19
Xét ĐTN THPT A01:15.0 C00:15.0 C19:15.0 D01:15.0
80
8,500,000 VNĐ/năm
spktvl@vlute.edu.vn

73 Nguyễn Huệ, phường, 2, quận Vĩnh Long, Vĩnh Long