Logo

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Mã trường: VLU

Tuyển sinh năm 2021

Thú y

7640101
Đại Học
Chính quy
4 Năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
B00, A01, D01, C04
Xét ĐTN THPT A01:15.0 B00:15.0 C04:15.0 D01:15.0
200
10,200,000 VNĐ/năm
spktvl@vlute.edu.vn

73 Nguyễn Huệ, phường, 2, quận Vĩnh Long, Vĩnh Long