Logo

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Mã trường: VLU

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205
Đại Học
Chính quy
4 Năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, C04
Xét ĐTN THPT A00:16.25 A01:16.25 C04:16.25 D01:16.25
300
10,200,000 VNĐ/năm
spktvl@vlute.edu.vn

73 Nguyễn Huệ, phường, 2, quận Vĩnh Long, Vĩnh Long