Logo

Học viện hàng không Việt Nam

Mã trường: HHK

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

7340101
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
D96, A00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:20.6 A01:20.6 D01:20.6 D96:20.6
440
9,400,000 VNĐ/năm
info@vaa.edu.vn

108 Nguyễn Văn Trổi, phường, 8, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh