Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học xây dựng Miền Tây

Mã trường: MTU

Tuyển sinh năm 2022

Kiến trúc

7580102
Kiến trúc ,Kiến trúc công trình ,Kiến trúc nội thất ,Kiến trúc đồ họa
Đại Học
Chính quy
9,600,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT , Xét ĐTN THPT
V00, V00, V01, V01, V02, V02, V03, V03
V03:18.0 V02:18.0 V01:18.0 V00:18.0
V03:13.0 V02:13.0 V01:13.0 V00:13.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
10
Việt Nam
tuyensinh@mtu.edu.vn
Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: