Logo

Trường Đại học Trà Vinh

Mã trường: DVT

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị khách sạn

7810201
Đại Học
Chính quy
4 Năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau\

Xét ĐTN THPT
C00, D01, C04, D15

Xét ĐTN THPT

C00:14.0 C04:14.0 D01:14.0 D15:14.0
100
14,800,000 VNĐ/năm
tuyensinh@tvu.edu.vn

126 Nguyễn Thiện Thành, K4, Phường 5, Thị Xã Trà Vinh, Trà Vinh