Logo

Trường Đại học Trà Vinh

Mã trường: DVT

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205
Đại Học
Chính quy
4 Năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, C01
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0 C01:14.0
80
14,800,000 VNĐ/năm
tuyensinh@tvu.edu.vn

126 Nguyễn Thiện Thành, K4, phường, 5, quận Trà Vinh, Trà Vinh