Logo

Trường Đại Học Phan Thiết

Mã trường: DPT

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, C00, A01, D01
Xét Học Bạ A00:18.0 A01:18.0 C00:18.0 D01:18.0 Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0 C00:14.0 D01:14.0
80
14,400,000 VNĐ/năm
dhphanthiet@upt.edu.vn

225 Nguyễn Thông, phường, Phú Hài, quận Phan Thiết, Bình Thuận