Logo

Trường Đại Học Đà Lạt

Mã trường: TDL

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C20, C00, D78, D01
Xét Học Bạ C00:21.0 C20:21.0 D01:21.0 D78:21.0 Xét ĐTN THPT C00:17.5 C20:17.5 D01:17.5 D78:17.5
205
9,900,000 VNĐ/năm
info@dlu.edu.vn

01 Phù Đổng Thiên Vương, phường, 8, quận Đà Lạt, Lâm Đồng