Logo

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Mã trường: DYD

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
3 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét ĐT NLQG , Xét Học Bạ , Thi tuyển
A00, C00, D01, D15
Xét ĐTN THPT A00:14.0 C00:14.0 D01:14.0 D15:14.0 Xét ĐT NLQG Xét Học Bạ A00:18.0 C00:18.0 D01:18.0 D15:18.0 Thi tuyển
110
16,500,000 VNĐ/năm
tuyensinh@yersin.edu.vn

27 Tôn Thất Tùng, phường, 8, quận Đà Lạt, Lâm Đồng