Logo

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Mã trường: DYD

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
3 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Thi tuyển riêng , Xét ĐT NLQG , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
Tổng ĐTB 3 học kỳ , A00, A00, C00, C00, D01, D01, D15, D15, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12

Thi tuyển riêng

Xét ĐT NLQG

NLĐG:600.0

Xét Học Bạ

A00:17.0 C00:17.0 D01:17.0 D15:17.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ :17.0 Điểm TB Học bạ 12 :6.0

Xét ĐTN THPT

A00:15.0 C00:15.0 D01:15.0 D15:15.0
110
22,000,000 VNĐ/năm
100.000 - 300.000 đ/tháng tuỳ theo phòng
tuyensinh@yersin.edu.vn

27 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng