Logo

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị khách sạn

7810201
Đại Học
Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, C00, C00, D01, D01, C20, C20

Xét Học Bạ

A00:16.5 C00:16.5 C20:16.5 D01:16.5

Xét ĐTN THPT

A00:14.0 C00:14.0 C20:14.0 D01:14.0
190
21,600,000 VNĐ/năm
dhbrvt@bvu.edu.vn

80 Trương Công Định, Phường 3, Thành Phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu