Logo

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị khách sạn

7810201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, C00, D01, C01
Xét ĐTN THPT A00:14.0 C00:14.0 C01:14.0 D01:14.0 Xét Học Bạ A00:16.5 C00:16.5 C01:16.5 D01:16.5
190
21,600,000 VNĐ/năm
dhbrvt@bvu.edu.vn

80 Trương Công Định, phường, 3, quận Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu