Logo

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301
Đại Học
Điện công nghiệp và dân dụng ,Điện tử công nghiệp ,Điều khiển và tự động hóa
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, A01, D01, A04
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0 A04:14.0 D01:14.0 Xét Học Bạ A00:16.5 A01:16.5 A04:16.5 D01:16.5
150
21,600,000 VNĐ/năm
dhbrvt@bvu.edu.vn

80 Trương Công Định, phường, 3, quận Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu