Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301
Điện công nghiệp và dân dụng ,Điện tử công nghiệp ,Điều khiển và tự động hóa
Đại Học
Chính quy
21,600,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, A04, A04
A00:16.5 A01:16.5 A04:16.5 D01:16.5
A00:14.0 A01:14.0 A04:14.0 D01:14.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
150
Việt Nam
dhbrvt@bvu.edu.vn
80 Trương Công Định, Phường 3, Thành Phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: