Logo

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

7510102
Đại Học
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, A01, A04, C01
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0 A04:14.0 C01:14.0 Xét Học Bạ A00:16.5 A01:16.5 A04:16.5 C01:16.5
100
21,600,000 VNĐ/năm
dhbrvt@bvu.edu.vn

80 Trương Công Định, phường, 3, quận Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu