Logo

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Kế toán

7340301
Đại Học
Kế toán kiểm toán ,Kế toán tài chính
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, D01, A04, C04
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A04:14.0 C04:14.0 D01:14.0 Xét Học Bạ A00:16.5 A04:16.5 C04:16.5 D01:16.5
120
21,600,000 VNĐ/năm
dhbrvt@bvu.edu.vn

80 Trương Công Định, phường, 3, quận Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu