Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Anh

7220201
Tiếng Anh thương mại ,Tiếng Anh du lịch ,Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Đại Học
Chính quy
21,600,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, A01, A01, D14, D14, D15, D15
A00:16.5 A01:16.5 D14:16.5 D15:16.5
A00:14.0 A01:14.0 D14:14.0 D15:14.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
200
Việt Nam
dhbrvt@bvu.edu.vn
80 Trương Công Định, Phường 3, Thành Phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: