Logo

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Anh

7220201
Đại Học
Tiếng Anh thương mại ,Tiếng Anh du lịch ,Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, A01, D14, D15
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0 D14:14.0 D15:14.0 Xét Học Bạ A00:16.5 A01:16.5 D14:16.5 D15:16.5
200
21,600,000 VNĐ/năm
dhbrvt@bvu.edu.vn

80 Trương Công Định, phường, 3, quận Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu