Logo

Trường Đại học Nam Cần Thơ

Mã trường: DCN

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, A01, C00, D01
Xét ĐTN THPT A00:16.5 A01:16.5 C00:16.5 D01:16.5 Xét Học Bạ A00:18.0 A01:18.0 C00:18.0 D01:18.0
200
22,500,000 VNĐ/năm
dnc@moet.edu.vn

168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường, An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ