Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Tây Đô

Mã trường: DTD

Tuyển sinh năm 2022

Quản lý tài nguyên môi trường

7850101
Đại Học
Chính quy
16,000,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, B00, D01, A01
D01:14.0 B00:14.0 A01:14.0 A00:14.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
30
Việt Nam
bantuvan@tdu.edu.vn
Số 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ), KV.Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: