Logo

Trường Đại học Tây Đô

Mã trường: DTD

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, C04

Xét ĐTN THPT

A00:14.0 A01:14.0 C04:14.0 D01:14.0
120
16,000,000 VNĐ/năm
bantuvan@tdu.edu.vn

Số 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ), KV.Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ