Logo

Trường Đại học Duy Tân

Mã trường: DDT

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, B00, D01, A16
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A16:14.0 B00:14.0 D01:14.0
800
20,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@dtu.edu.vn

254 Nguyễn Văn Linh, phường, Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng