Logo

Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDY

Tuyển sinh năm 2021

Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa)

7720501
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
B00
Xét ĐTN THPT B00:23.65
40
13,000,000 VNĐ/năm
smp@ac.udn.vn

Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, phường, Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng