Logo

Kỹ thuật thực phẩm

7540102
Đại Học
Chính quy
Việt Nam
4 năm

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A16, D90
Xét ĐTN THPT A00:14.4 A16:14.4 D01:14.4 D90:14.4
50
11,700,000 VNĐ/năm
ts@capnhatsau

48 Cao Thắng, phường, Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng