Logo

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A16, D90
Xét ĐTN THPT A00:18.35 A16:18.35 D01:18.35 D90:18.35
100
11,700,000 VNĐ/năm
ts@capnhatsau

48 Cao Thắng, phường, Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng