Logo

Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DSK

Tuyển sinh năm 2020

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A16, D90
Xét ĐTN THPT A00:14.5 A16:14.5 D01:14.5 D90:14.5
70
11,700,000 VNĐ/năm
ts@capnhatsau

com.lam.admission.model.base.school.Address@b6b5280