Logo

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201
Đại Học
Cơ khí chế tạo
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A16, D90

Xét ĐTN THPT

A00:17.5 A16:17.5 D01:17.5 D90:17.5
110
11,700,000 VNĐ/năm
ts@capnhatsau

48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng