Logo

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103
Đại Học
Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A16, D90

Xét ĐTN THPT

A00:16.15 A16:16.15 D01:16.15 D90:16.15
100
11,700,000 VNĐ/năm
ts@capnhatsau

48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng