Logo

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

7140214
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A16, D90

Xét ĐTN THPT

A00:18.0 A16:18.0 D01:18.0 D90:18.0
30
11,700,000 VNĐ/năm
ts@capnhatsau

48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng