Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Thú y

7640101
Đại Học
Thú y ,Dược thú y
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
B00, A02, D07, D08
Xét ĐTN THPT A02:19.5 B00:19.5 D07:19.5 D08:19.5
160
11,700,000 VNĐ/năm
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, phường, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ