Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Khoa học cây trồng

7620110
Đại Học
Khoa học cây trồng ,Công nghệ giống cây trồng ,Nông nghiệp công nghệ cao
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A02, D07, D08
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A02:14.0 D07:14.0 D08:14.0
160
11,700,000 VNĐ/năm
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, phường, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ