Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01

Xét ĐTN THPT

A00:14.0 A01:14.0
80
11,700,000 VNĐ/năm
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ