Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật cơ khí

7520103
Đại Học
Cơ khí chế tạo máy ,Cơ khí chế biến ,Cơ khí ô tô
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01
Xét ĐTN THPT A00:18.75 A01:18.75
260
11,700,000 VNĐ/năm
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, phường, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ